Actionare grupuri de pompare

EETim  - Echipamente şi tablouri electrice

Tablouri electrice cu convertizor de frecventa, pentru reglajul continuu al presiunii

A.)  Cu permutarea tuturor pompelor
Cu acest tip de tablouri convertizorul poate acţiona oricare pompă, permutarea     relizîndu-se la depăşirea timpului de funcţionare relativă(parametru stabilit prin programare).
Permutarea este necesară pentru uzura egală a pompelor. Pompele care nu sunt
acţionate de variator sunt acţionate de softstartere(sau sunt acţionate direct, pentru
motoare mai mici de 7,5kW).
Automatizarea nu permite acţionarea unei pompe defecte.

B.) Cu menţinerea convertizorului de frecvenţă pe aceiaşi pompă şi permutarea
pompelor auxiliare(variantă de cost redus).
Cu acest tip de tablourii, de cost redus, convertizorul acţionează aceiaşi pompă (numită pompa principală) iar celelalte pompe (numite pompe auxiliare) sunt acţionate stea-triunghi(sau direct, pentru motoare mai mici de 7,5kW).
Pompele auxiliare sunt permutate pentru o uzură uniformă.

Faţă de controlul presiunii : cu pompe care lucrează la turaţie constantă şi
realizează reglajul de presiune prin acţionarea unei vane; cu două sau mai multe pompe, de puteri diferite, conectate în paralel ; controlul cu un convertizor de frecvenţă, în buclă
inchisă de un traductor de presiune, prezintă avantaje majore:
-Reducerea considerabilă a consumului de energie: echipamentul menţine presiunea
constantă indiferent de consum, pompele funcţionînd cu vanele de reglare complet deschise.
Practica dovedeşte o reducere de 30…50% a consumului de energie , în instalaţiile de pompare a apei menajere.
-Îmbunătăţirea calităţii reglajului de presiune: datorită convertizoarelor de frecvenţă este
posibilă modificarea continuă a presiunii. Se evită uzura pompelor şi a conductelor.
-Reducerea cheltuielilor legate de echipamentul electric: prin limitarea curentului de pornire al pompelor, în cazul utilizării convertizoarelor de frecvenţă, şi prin scăderea numărului de comutări. Se evită şi uzura prematură a motoarelor.

Date tehnice:
Tensiune de alimentare : 3×380…415V / 50Hz + N + PE.
Echipamente şi tablouri electrice EETim
Putere instalată : nr. de motoare x ( 0,75…55 ) kW.
Grad de protecţie : IP53.
Temperatură de lucru : (0…45)°C. În intervalul (45…60)°C puterea se va declasa.
Semnalizări : Pornit, oprit , avarie, pentru fiecare pompă.

Regimuri de funcţionare
- Automat: reglarea presiunii se realizează prin regulatorul, de tip PI, al convertizorului şi
comanda pornirii / opririi succesive a pompelor.
- Manual: fiecare pompă poate fi comandată independent.
În acest regim nu sunt luate în considerare comenzile regimului automat.
Convertizorul de frecventa asigură:
-mentinerea presiunii constante, indiferent de consum, cu ajutorul unei bucle de tip PI, ai cărei parametrii pot fi programaţi. Bucla se închide cu un traductor de presiune.
-accelerarea pompei, cu timp de accelerare programabil, pînă la turaţia de regim, pentru evitarea “loviturilor de berbec”.
-programarea frecvenţei minime şi maxime de funcţionare.
-deconecterea automata a pompei după o perioadă de funcţionare la turaţia minimă.
-protecţia pompei la lipsa unei faze şi protecţia termică prin calculul I2t.
-vizualizarea unuia din următorii parametrii : starea convertizorului(pompa este pregătită, este în funcţiune, accelerează, decelereză, frînează, etc.), curentul prin pompă, frecvenţa de ieşire, puterea de ieşire, valoarea şi frecvenţa tensiunii de alimentare, starea termică a pompei, etc.
-memorarea ultimul defect survenit.
-repornirea opţională, de maximum 6 ori, în cazul dispariţiei defectului.

Principalele caracteristici ale convertizorului de frecvenţă:
- este protejat la scurtcircuit între fazele de ieşire, între fazele de ieşire şi pămînt.
- are protecţie termică la încălzirea excesivă şi la supracurenţi
- este protejat la subtensiuni şi supratensiuni ale sursei de alimentare
- este protejat la pierderea unei faze a sursei de alimentare
- respectă standardele internaţionale referitoare joasa tensiune(EN 50178), imunitatea EMC(IEC 1000-4, IEC 1800-3, EN 61800), emisiile radiante EMC(EN 55011, EN55022).
- este prevăzut cu o legătură serială RS 485 prin care se poate lega la un PC sau
la un automat programabil.

Convertizorul de frecvenţă, soft-starterele, contactoarele, disjunctoarele folosite
sunt produse de firma Telemecanique, iar furnitura mecanică este produsă de Rittal.

Documentatie